Praktijk Toya Wijtenburg

Therapeutische Evolutionaire Astrologie

Velen van ons zijn zich bewust van hun persoonlijke groei en ontwikkeling, bijvoorbeeld op emotioneel of psychologisch gebied.

Maar niet iedereen is zich ervan bewust, dat deze persoonlijke groei in dienst staat van zielsontwikkeling.

De ziel wil haar thema’s onderzoeken, om zo tot ontwikkeling te komen en te evolueren in bewustzijn.

De Evolutionaire Astrologie gaat ervan uit dat de ziel instrumenten creëert om haar thema’s te onderzoeken en haar lessen te leren. Die instrumenten zijn wij, jij en ik, het Ego, persoonlijkheden die in dit leven in dienst staan van de zielsintenties.

De ziel creëert gebeurtenissen en omstandigheden, om haar thema’s te onderzoeken. Onbewuste herinneringen aan ervaringen opgedaan in vorige levens, voorouderlijke geschiedenis, willen verwerkt worden.
Dit kan voor de persoonlijkheid, het Ego, onbegrijpelijke situaties en problemen opleveren en zich uiten in angst, verdriet, boosheid, zinloosheid, en machteloosheid, waardoor je belemmerd wordt in je leven. Dit kan leiden tot burn-out, depressiviteit en lichamelijke klachten.

Biologische Natuurwetten laten zien wat de emotionele oorzaken van lichamelijke klachten zijn. Onopgeloste trauma’s en emotionele conflicten zijn de werkelijke oorzaken van ziekten. Zielsoorzaken van ziekten ……..een levensthema.

Weten dat je verbonden bent met je ziel, opent perspectieven. Bewust zijn van de relatie met je ziel, maakt je bewust dat je niet voor niets hier op aarde gekomen bent.

De Evolutionaire Astrologie geeft hier uitgebreide informatie over, die gebruikt wordt in het gesprek, waardoor o.a. uitdagingen en rode draad in je leven duidelijk worden.