Stacks Image 14
Het geslepen kristal

Mijn ervaringen als “geslepen kristal” met vele facetten, die al heel wat zonnestralen hebben opgevangen, wil ik graag delen met anderen.

Om te beginnen is het van belang dat je talenten en kwaliteiten aan het licht komen. Willen een of meerdere talenten tot ontwikkeling komen, dan dienen ze belicht te worden.
Nu wil er weleens een wolk aan komen drijven, of iets of iemand gaat in je licht staan, of erger iemand vindt je zo aantrekkelijk, dat die jou voor zichzelf wil houden en je bij wijze van spreken in een doosje wil bewaren.
Soms is een beetje geduld nodig met wachten tot het overgaat, maar zo niet, dan is het van belang zo snel mogelijk een ander plekje te vinden, waar de omstandigheden gunstig zijn om licht op te vangen, zodat je niet meer onderbelicht raakt.
Wees er alert op dat je je ruimte in kunt nemen en vrijelijk kunt bewegen, de gang er in kunt houden, zodat ongemerkt ook andere talenten en kwaliteiten aan het licht komen, en belicht kunnen worden.
Langzaamaan wordt het dan tijd om voor het voetlicht te treden………
Wees er op voorbereid dat je positieve en negatieve reacties ontvangt. Er zijn er die je kleuren prachtig vinden, maar anderen vinden ze te fel, te donker of te veel.
Weet dan, dat je mogelijk iets bij hen geraakt hebt, waar ze zich nog niet bewust van zijn.
Word je tenslotte “in het zonnetje” gezet……… ja, dan is het feest, dan kun je stralen in al je glorie!

Toya Wijtenburg